POZOR!!!

- po vyložení rybárskeho načínia ste povinný vozidlom opustiť stanovištie a   to na vyhradené parkovisko k správcovi, po ukončení lovu je potrebné       

  sa znova nahlásiť a postupovať podľa nariadenia správcu

- minimálna veľkosť podberáka je 70x70cm x70cm+ podložka s bočnicou, alebo kolíska

- prosíme Vás o opatrné zaobchádzanie s úlovkami


FIGYELEM!!!


- a horgász felszerelék kirakása, kipakolása után felkérjük önöket a gépjárműt eltávolítani a horgászat helyszínéről a kijelölt parkolóra

- a merítő zsák minimális mérete 70x70x70cm, a hall matrac magasítot oldalakkal vagy halbölcső

- kérjük önökethogy kímeletesen banjanak a halakkal

• Rybolov povolený non-stop, celoročne, za určených podmienok ! (24 hodinový lov v zimnom období zakázaný)
• Každý rybár je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si vstupenku.
• Lov s tromi udicami opatrenými max. dvomi nadväzcami s háčikmi bez protihrotu.
• Lov všetkými možnými povolenými spôsobmi. Zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku a časti z nej (filety, chvosty a pod.) !!!
• Pri sonarovaní, kladení bójok ( len tyčových ), zanášaní návnad a nástrah je potrebné brať maximálny ohľad na  ostatných rybárov.
• Zákaz vykrikovania, hlučného správania sa a iného obťažovania ostatných rybárov.
• Nutnosť používania podberáku, matracov na položenie ryby s bočnicami, kolísky, dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rany po    háčiku.
• Množstvo a druh návnady nie je obmedzené / okrem niektorých súťaží / , musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické.
• Všetky kapre nad 55 cm je rybár povinný ihneď vrátiť do vody a to maximálne šetrne.
• Kapre od 45 cm do 55cm je možné odkúpiť podľa aktuálneho cenníka, ich množstvo nie je obmedzené.
• Ryby v sieťkach nie je možné vymieňať ani vracať naspäť do vody, čo sa dá raz do sieťky treba odkúpiť.
• Vážne poranené ryby treba odovzdať na vrátnici, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.
• Ak niekto nedodržuje podmienky je druhý rybár povinný ho upozorniť, prípadne ohlásiť strážnikovi.
• Pri nedodržaní podmienok môže byť rybár vyhostený a musí spôsobené škody nahradiť, v prípade odcudzenia ryby  bude naňho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto súkromného revíru.
• Pri odchode je každý povinný všetky odpadky pozbierať okolo seba.
• Vrátiť požičané náčinie, prípadne ak si berie rybu, dať si ju odvážiť na vrátnici a vyplatiť
• Na vrátnici je povinný rybár bez vyzvania ukázať svoje tašky, ruksaky, obaly na udice... že sa v nich nenachádza      žiadna ryba.
• Stanovanie, kladenie ohňa je povolené len na miestach na to určených.
• Počas súťaží je rybársky revír uzavretý pre ostatných nesúťažiacich rybárov.
• Zákaz kúpania.
• Každý chytá na vlastnú zodpovednosť.

Szabályok /HU/

Mindent magunkért csináljuk..

• A horgászat engedélyezett non-stop, egész esztendőben bizonyos feltételekkel ! (24 órás horgászat téli időszakban nem engedéjezet)
• A tavon engedélyezett botok száma 3 darab, max. 2 db. előkével, szakáll nélküli horog használatával.
• A gépjárművek parkolása a kijelölt parkolón.
• Tilos élő vagy elpusztul csalihalra horgászni és szintén halszelet, illetve haldarabokra !!!
• A szonarazásnál, bója elhelyezésnél vagy etetésnél ügyelni kell a mellette levő horgász társára is, nehogy át menjen az Ő oldalára.
• Tilos hangoskodással és hangos zene halgatásával zavarni a többi horgászt.
• Kötelező a merítőháló, a halmatrac magasítot oldalakkal, bőlcsó, és dezinfikáló spray a hal ellátása érdekében.
• Az összes ponty halat 55 cm felett kötelező a horgásznak vissza engedni a horgásztóba.
• A ponty halat 55 cm-ig meg lehet vásárolni az aktuális áron, darabra nincs meghatározva.
• A halőr számára a fogott zsákmányt kérésére a horgászat közben is illetve távozáskor mindenképpen bemutatni szükséges.
• A halat a hálóban nem lehet cserélgetni, és vissza engedni sem, amelyiket egyszer a hálóba tesznek, kötelező megvásárolnija.
• A súlyosan megsérült halakat meg kell mutatni a halőrnek, semmi esetre sem szabad visszaengedni.
• Az eltávozásnál a halastóról minden horgásznak kötelessége maga után eltakarítani a salyát területén.• Távozáskor kötelező a horgásznak minden gond nélkül megmutatni a táskája tartalmát.• Sátorozás és tűzrakás csak a kijelölt területeken lehetséges.
• A horgászverseny közben a horgásztó le van zárva azok számára, akik nem versenyeznek.
• Tilos a fürdés és a szemetelés.
• Mindenki a saját felelőségére horgászik. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!